Opolskie

Podmiotem realizującym projekt na terenie województwa jest Wojewódzkie Zrzeszenie LZS Opole.

Kontakt: 
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS Opole

ul. Barlickiego 13

45-083 Opole
 
email: wzlzsopole@op.pl