Świętokrzyskie

Podmiotem realizującym projekt na terenie województwa jest Świętokrzyskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.

Kontakt:

Świętokrzyskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
ul. Mickiewicza 5
25-352 Kielce

e-mail: biuro@wzlzs.kielce.pl

 

Zajęcia w ramach programu

Kliknij na wybrany punkt. Zobaczysz dokładny adres, dni i godziny zajęć oraz rodzaje sportów jakie w danym miejscu można uprawiać.