Pomorskie

Podmiotem realizującym projekt na terenie województwa jest Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej

Kontakt:

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej
ul. Lipowa 3
84-100 Puck

 

e-mail: a.pozorska@frkf.pl

Zajęcia w ramach programu

Kliknij na wybrany punkt. Zobaczysz dokładny adres, dni i godziny zajęć oraz rodzaje sportów jakie w danym miejscu można uprawiać.