Kontakt

Instytut Sportu – operator krajowy

Dane kontaktowe:

ul. Trylogii 2/16
01-982 Warszawa

 

Biuro projektu

 

Tel. 601 708 777
e-mail: biuro@juniorsport.org

 

Operatorzy wojewódzcy:

 1. województwo dolnośląskie - Dolnośląska Federacja Sportu - Wrocław
 2. województwo kujawsko-pomorskie   -  Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej - Puck                                                                                                                                                                                                               
 1. województwo lubelskie - Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe - Lublin
 2. województwo lubuskie - Lubuska Federacja Sportu – Zielona Góra
 3. województwo łódzkie - Łódzka Federacja Sportu - Łódź
 4. województwo małopolskie - Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej - Kraków
 5. województwo mazowieckie - Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza - Warszawa
 6. województwo opolskie                                                                                                                                                                                                                                                           Wojewódzkie Zrzeszenie LZS - Opole
 7. województwo podkarpackie - Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy - Rzeszów
 8. województwo podlaskie - Podlaska Federacja Sportu - Białystok
 9. województwo pomorskie - Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej - Puck
 10. województwo warmińsko-mazurskie - Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej - Puck
 11. województwo wielkopolskie - Szkolny Związek Sportowy - Poznań
 12. województwo świętokrzyskie - Świętokrzyskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe - Kielce
 13. województwo śląskie                                                                                                                                                                                                                                                                           Śląska Federacja Sportu
 14. województwo zachodniopomorskie                                                                                                                                                                                                                                   Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej - Puck