Dolnośląskie

Podmiotem realizującym projekt na terenie województwa jest Dolnośląska Federacja Sportu

Kontakt: 
Dolnośląska Federacja Sportu
ul. Borowska 1
50-529 Wrocław
 
email: programy@dips.pl

Zajęcia w ramach programu

Kliknij na wybrany punkt. Zobaczysz dokładny adres, dni i godziny zajęć oraz rodzaje sportów jakie w danym miejscu można uprawiać.