Główne cele programu

 • wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększanie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia
 • upowszechnianie sportu poprzez zwiększanie liczby dzieci uprawiających różne sporty w ramach pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć
 • zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi sportami 
 • stworzenie oraz poprawa warunków dostępu do zorganizowanej aktywności fizycznej
 • optymalne wykorzystanie terenowej infrastruktury sportowej
 • identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych

Czytaj więcej »

Założenia organizacyjne

Blok 1
Zajęcia zawierające metodyczne podstawy upowszechniania lekkiej atletyki, gimnastyki i sportów walki itp., jako ćwiczenia kształtujące podstawowe cechy motoryczne: siłę, szybkość, zwinność, gibkość i wytrzymałość.

Blok 2
Gry i zabawy ruchowe oraz gry zespołowe m.in.: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, unihokej.

Blok 3
Sporty charakterystyczne dla regionu, z lokalnymi tradycjami oraz sporty sezonowe.

 

Zajęcia realizowane są w wymiarze 3 x 90 minut w tygodniu. w grupach 15-20 osobowych

Do kogo skierowany jest program JuniorSport

Program JuniorSport skierowany jest do:

 • uczniów klas 4-6 szkół podstawowych
 • nauczycieli i trenerów
 • UKS-ów i klubów sportowych
 • szkół podstawowych
 • organizacji pozarządowych

 

Czytaj więcej »